Een nieuw boek

21 augustus 2019
De klas is nog stil. De tafels leeg. De laatjes gevuld met een nieuwe pen, een scherp potlood en een volle kleurdoos. De kasten vol met lege, nieuwe werkboeken. Op het bord de planning voor vandaag. Het digibord zoemt zacht. Ik kijk rond. Stilte. Leg een stapeltje recht. Neem een slok koffie.
Buiten stoppen de eerste taxi’s. Voorzichtig druppelen de eerste kinderen binnen. Gespannen gezichten. Een aarzelend goedemorgen. Bravoure. Een grap. Een vragend gezicht.
Dag SO7. Dag groep 8. Welkom nieuwe groep!
Ik kijk de klas in. Verwachtingsvolle koppies. Het nieuwe schooljaar ligt als een onbeschreven blad voor ons. Als een leeg boek. En het beschrijven van die eerste bladzijden is altijd zo belangrijk. Elkaar leren kennen. Regels en afspraken. Wat kan wel? Wat kan niet? De eerste weken van het schooljaar zijn de weken waarin ik het neerzet. Zo gaan we het doen. Duidelijk. Voorspelbaar. En met positieve verwachtingen. Vooral dat. Het vertrouwen geven en van daaruit verder bouwen. Een heel schooljaar mag ik, samen met hun ouders, meelopen in de ontwikkeling van deze kinderen.
Met een vrolijk goedemorgen start ik de dag op en we zijn begonnen!
Wat een vak heb ik. Het mooiste vak van de wereld.