Werkwijze in de klas

Onder Aanbod lees je wat ik voor je kan betekenen. 
Hieronder meer over de werkwijze in de klas. 

Wat is je vraag?
Geen leerkracht, leerling of situatie is hetzelfde. Daarom werk ik altijd op maat. Samen brengen we de situatie in kaart. Wat werkt? Op welk gebied zijn er vragen? Op welk gebied wil je je ontwikkelen? Hoe wil je je ontwikkelen? Jouw ontwikkelvraag staat centraal en is het uitgangspunt. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan vragen op het gebied van: 

 • Regie van de leerkracht
 • Klassenmanagement
 • Interactie
 • Groepsdynamiek
 • Aansturing van leerlingen (waarvan het gedrag vragen oproept)
 • Ondersteuningsbehoeften van een leerling of van een groep
 • Didactiek
 • Overstap primair onderwijs – voortgezet onderwijs
 • Communicatie met ouders en betrokkenen


Beeldvorming

Afhankelijk van jouw vraag, ga ik me eerst een beeld vormen van de situatie. Wat is er nodig om antwoord te krijgen op jouw vraag? Dit doen we door in gesprek te gaan en ook een observatie in de klas kan een mooie aanvulling zijn om de beginsituatie vast te stellen.
Na deze fase van beeldvorming doe ik een aanbod met betrekking tot het verdere verloop van het traject. Het aanbod is maatwerk. Jouw ontwikkelvraag en wat jij nodig hebt om antwoord te krijgen op jouw vraag, zijn het vertrekpunt.


Verdere verloop
Het verloop van het traject kan bestaan uit:

 • Klassenobservaties + gesprekken. Tijdens de gesprekken staat jouw ontwikkelvraag steeds centraal. Door terug te kijken op de les, krijg je inzicht in de processen die er spelen in de je groep. Door alternatieven voor je leerkrachtgedrag te bespreken, kun jij dat wat past bij jou direct toepassen en uitproberen in je groep.
 • Leren door te kijken. We draaien de rollen om. Ik geef les en stuur je groep aan en jij kijkt. Vooraf worden er kijkvragen bedacht zodat je heel gericht de les kunt bekijken en op zoek kunt naar je antwoorden. We sluiten de sessie af met een nagesprek.
 • Coaching op de vloer. Ik kijk met je mee tijdens je les(sen) en geef je direct feedback en bied je alternatieven aan. Heel specifiek gericht op jouw vraag én jouw groep.  Zo kun je meteen in de praktijk met nieuwe interventies aan de slag.
 • Co-teaching. We bereiden samen een les voor en we geven die les ook samen. Tijdens de voorbereiding én de uitvoering is jouw vraag weer het uitgangspunt. Zo kun je leren door te doen en door de kunst af te kijken.