In de klas | groepsdynamiek

Info
Stel… er is een groep die binnen je school of door de leerkracht als ingewikkeld wordt ervaren. Zo’n groep waar je als leerkracht en als school een tandje erbij moet doen.
Misschien zitten er kinderen in de groep van wie het gedrag en/of de ondersteuningsbehoeften veel aandacht vragen. Je werkt met een groep waarvan de dynamiek pittig is. Of de communicatie met ouders en/of andere betrokkenen verloopt moeilijk.

Je hebt dan als leerkracht het gevoel dat je de regie soms kwijt bent of dreigt kwijt te raken.
Op dat moment is het fijn als je je ervaringen kunt delen. Kunt sparren. Je duidelijke handvatten krijgt om die regie weer terug te pakken en je de rust terug kunt brengen in de groep.

“Willemijn begeleidt en geeft vorm aan (zeer) complexe groepsprocessen. De passie die Willemijn heeft voor (de diversiteit van) het onderwijs, brengt ze creatief, kundig en enthousiast over op collega’s én mensen buiten het onderwijs.”
Nancy Verreijen, teamleider Zuiderbos


Voor wie?
Leerkrachten, leraarondersteuners, intern begeleiders in het primair onderwijs die werken met een groep die veel vraagt.


Werkwijze

Wat is er aan de hand in je groep? Op welk gebied zijn er vragen? Op welk gebied of in welke situatie wil je je regie vergroten? Jouw of jullie vraag staat centraal en is het uitgangspunt. 
Je kunt denken aan vragen op het gebied van groepsdynamiek, klassenmanagement, interactie, didactiek, gedrag van leerlingen wat vragen bij je oproept of communicatie met ouders.

Jouw vraag bespreken we en verhelderen we tijdens een eerste gesprek voorafgaand aan onze samenwerking.

Als we gaan samenwerken kom ik in de klas en gaan we in gesprek.
Ook coaching on the job en co-teaching behoren tot de mogelijkheden.

Opbrengst

  • Jouw vraag is beantwoord en/of je kunt er door concrete adviezen mee verder.
  • Na dit traject heb je inzicht in de invloed die jij hebt als leerkracht op het werken in en met jouw groep.
  • Je hebt in beeld wat jouw groep nodig heeft van jou als leerkracht en je hebt inzicht in hoe je kunt voorzien in die behoefte.
  • Je krijgt input op maat die direct toepasbaar is. Geen ingewikkelde stappenplannen en modellen dus! 
  • Je ervaart meer regie en rust in je werk in de groep en in je school.
  • Je weet wat wel werkt en effectief is in en voor jouw groep en wat ook niet.
  • Je kijkt anders naar (klassen)situaties en je kijkt anders naar (en achter) gedrag.


Kosten
Elk traject is op maat. Op basis van een eerste gesprek met alle betrokkenen maak ik voordat we gaan samenwerken een passende offerte. 

“Willemijn heeft veel kennis en ervaring. Met goede tips en begeleiding 
weet ik nu bepaalde problemen in de klas te tackelen.”
Marijn Schraa, leerkracht ATO-scholenkring